Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

9mar2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARE JUCHY, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA OKRES 4 LAT

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 4 lat –
cz. dz. nr 335, położonej w obrębie Stare Juchy

1. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ełcki

Gmina: Stare Juchy

Położenie: obręb Stare Juchy,
cz. dz. nr 335

Powierzchnia wykazana do dzierżawy – 0,0400 ha

Księga wieczysta nr OL1E/00012294/7

 

2. Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Grunt o pow. 0,0400 ha wydzielony z działki nr 335, położonej w obrębie Stare Juchy, gm. Stare Juchy.

Rodzaj użytku i ich klasy: RVI – 0,0400 ha

 

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt przeznaczony w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Działka nie jest objęta MPZP.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa gruntu na okres 4 lat.

 

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Opłata roczna – 70,00 zł

 

6. Termin wnoszenia opłat

Opłata roczna - czynsz płatny raz w roku w terminie wskazanym w umowie.

 

7. Zasady aktualizacji opłat:

Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu ustalonych przez Wydzierżawiającego.

 

8. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas określony

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy w terminie od 09.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stare Juchy,

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy:

 https://stare-juchy.bipgminy.pl/public/ oraz https://www.stare-juchy.pl/

 

                                                                                                            Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                                         /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
WYKAZ19.pdf