Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

9mar2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARE JUCHY, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA OKRES 5 LAT

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat –
cz. dz. nr 274, położonej w obrębie Skomack Wielki

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ełcki

Gmina: Stare Juchy

Położenie: obręb Skomack Wielki, cz. dz. nr 274

Powierzchnia wykazana do dzierżawy –1,7600 ha

Księga wieczysta nr OL1E/00013009/0

 

2. Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Grunt o pow. 1,7600 ha wydzielony z działki nr 274, położonej w obrębie Skomack Wielki, gm. Stare Juchy.

Rodzaj użytku i ich klasy: R IIIb - 0,6600 ha, R IVa - 1,1000 ha      

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt przeznaczony w dzierżawę na cele rolnicze.

Działka nie jest objęta MPZP.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa grunty na okres 5 lat.

 

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Opłata roczna – 7,37 q pszenicy

 

6. Termin wnoszenia opłat

Opłata roczna - czynsz płatny raz w roku w terminie wskazanym w umowie.

 

7. Zasady aktualizacji opłat:

Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu ustalonych przez Wydzierżawiającego.

 

8. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas określony

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy w terminie od 09.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skomack Wielki,

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy:

 https://stare-juchy.bipgminy.pl/public/ oraz https://www.stare-juchy.pl/

 

                                                                                               Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                           /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
WYKAZ 16.pdf