Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

9mar2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARE JUCHY, PRZEZNACZONEJ W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA OKRES 10 LAT

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 10 lat – działka zbudowana nr 569/1, położona w obrębie Stare Juchy

1. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ełcki

Gmina: Stare Juchy

Obręb: Stare Juchy

Nr działki i powierzchnia: 569/1
o pow. 0,1495 ha

Rodzaj użytku: B – 0,1495 ha

Księga wieczysta nr OL1E/00012294/7

 

2. Opis nieruchomości przeznaczonej w użyczenie

 

Działka zabudowana nr 569/1 o pow. 0,1495 ha wraz z budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej
496,71 m² i powierzchni zabudowy 286,38 m2, położoną w obrębie Stare Juchy, gm. Stare Juchy.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Działka zbudowana z przeznaczeniem wykorzystania nieruchomości na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy ze szczególnym uwzględnieniem działań na tworzenie warunków do zaspakajania i rozwijania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości

Użyczenie nieruchomości na okres 10 lat.

 

5. Wysokość opłat z tytułu użyczenia

Nieruchomość oddana w użyczenie nieodpłatnie.

 

6. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie na czas określony.

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy w terminie od 09.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stare Juchy,

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy:

 https://stare-juchy.bipgminy.pl/public/ oraz https://www.stare-juchy.pl/

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                                               /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
WYKAZ 18.pdf