Projekty UE

RPO Warmia i Mazury

Wspólna historia – wspólne drogi

Dostępna wysokiej jakości woda w gminie Stare Juchy i obwodzie Ozersk

Zwiększenie dostępu do usług społecznych

e-Urząd Gminy Stare Juchy

    Ludzie z przygranicza działają - Ełk, Oziersk, Stare Juchy

    Europejskie Fundusze Strukturalne