Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Projekty UE

Dostępna wysokiej jakości woda w gminie Stare Juchy i obwodzie Ozersk

7cze2021

Gmina Stare Juchy ogłasza nabór na członków komisji konkursowej

Gmina Stare Juchy ogłasza nabór na członków komisji konkursowej w ramach konkursu „LOGO”  

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Ozersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja
i Morza Bałtyckiego” (PLRU.02.01.00-28-0116/18-00) realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020. Projekt ma na celu poprawę jakości środowiska na obszarze przygranicznym
w gminie Stare Juchy w Polsce  oraz w Obwodzie Ozersk w Rosji, zapewnienie dostępności
i dobrej jakości wody, ograniczenie strat wody w okolicy, podnoszenie świadomości i wiedza o oszczędzaniu wody wśród mieszkańców.

 

Organizatorem Konkursu jest Gmina Stare Juchy,  Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy,   www.stare-juchy.pl, nr tel.: 512 35 79 84

 

Wymagania dotyczące członków komisji:  osoba zaangażowana w edukację ekologiczną dzieci i mieszkańców Gminy Stare Juchy.

Podstawowy zakres obowiązków: opracowanie procedur i  ocena prac w tym: arkusza oceny prac oraz ocena prac zgodnie z regulaminem konkursu, opracowanie protokołu z przeprowadzonej oceny, aktywny udział w pracach komisji.

Zgłoszenia proszę przesłać do 14.06.2021r. do godz. 14.00

Forma składania zgłoszeń: poprzez e-mail: kamila.gojlo@eufunds.pl, osobiście lub pocztą na adres Gminy Stare Juchy: Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, www.stare-juchy.pl

Formularz zgłoszeniowy: do pobrania

 

Z pośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane 2 osoby do udziału w posiedzeniach komisji konkursowej.

Informacja dla kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej

 

Poland - Russia cross-border cooperation programme
e-Urząd Gminy Stare Juchy