Projekty UE

RPO Warmia i Mazury

23paz2012

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Ponad 50 osób z całej Polski zwiedziło największą inwestycję gminną oraz uczestniczyło w konferencji prasowej 19 października 2012r.

W związku z zakończeniem inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej MASTER PLAN w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Stare Juchy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Konferencja rozpoczęła się od przejazdu i zwiedzaniu poszczególnych elementów inwestycji: stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z zastosowanymi technologiami i urządzeniami oraz z systemem nadzoru i sterowania nad urządzeniami. Następnie przejechano do Siedliska Morena w Jeziorowskich, gdyż właśnie tam rozpoczyna się nowopobudowana sieć wodno-kanalizacyjna.
W trakcie konferencji wygłoszono następujące wykłady:
- Inwestycja w ochronie środowiska w Gminie Stare Juchy – Ewa Jurkowska-KawałkoWójt Gminy Stare Juchy;
- Inwestycja w Starych Juchach jako element realizacji MASTER PLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich – Ewa Stajuda prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich;
- Technologia oczyszczalni ścieków w Starych Juchach – przedstawiciel firmy Bio – Tech;
- System monitorowania obiektów rozproszonych wodno-ściekowych Gminy Stare Juchy – przedstawiciel firmy Hydro–Partner;
- Technologia Stacji Uzdatniania Wody w Starych Juchach – przedstawiciel firmy Instal Compact.
Na koniec głos zabrali goście: Senator RP Marek Konopka, poseł na Sejm RP Anrzej Orzechowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Adam Krzyśków.
Europejskie Fundusze Strukturalne