Projekty UE

RPO Warmia i Mazury

25paz2012

NOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I STACJA UZDATNIANIA WODY W STARYCH JUCHACH

Stare Juchy mają oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody na miarę XXI weku. To efekt inwestycji realizowanej przez ostatnie dwa lata w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Stare Juchy”.
 To jedna z największych inwestycji realizowanych w naszej gminie – mówi Ewa Jurkowska-Kawałko, wójt gminy Stare Juchy. - Jej realizacja nie byłaby możliwa bez środków unijnych, które udało się nam pozyskać. Wartość inwestycji to prawie połowa budżetu samorządu.
Budowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody kosztowała ponad 9 mln zł. Kwotą prawie 6 mln inwestycję dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pozostałe 3 mln zł to wkład własny samorządu gminy Stare Juchy.
 Cieszymy się z coraz większego zaangażowania samorządów w pozyskiwanie środków unijnych – mówi Adam Krzyśków, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. - Takie inwestycje służą nie tylko mieszkańcom, ale i ochronie środowiska.
Inwestycją objęte zostały nie tylko: oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody. Dodatkowo wybudowano ok. 6-kilometrową sieć wodno-kanalizacyjną. Obecnie z ciągłych dostaw czystej wody i odbioru ścieków korzysta ponad 2,5 tys. mieszkańców gminy Stare Juchy.
 Cele i korzyści wynikające z inwestycji to przede wszystkim zaspokajanie mieszkańców w zakresie bezawaryjnych dostaw wody i odbioru ścieków – mówi wójt gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska-Kawałko. - Wcześniej często zdarzały się awarie, co było uciążliwe dla mieszkańców.
Przedmiotem projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Stare Juchy” jest poprawa i zapobieganie degradacji środowiska oraz poprawa standardów życia mieszkańców poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w gminie Stare Juchy. Inwestycję podzielono na trzy etapy: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Juchach, modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla miejscowości Jeziorowskie.
W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Starych Juchach dla celów technologicznych przewidziano adaptacje i przebudowę: istniejącej pompowni lokalnej na studnię rozprężną, istniejącego reaktora na zbiornik retencyjny wód deszczowych oraz istniejącego zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych na zbiornik osadu nadmiernego. Dodatkowo w planach znalazła się rozbiórka piaskownika, tacy ze zbiornikiem uśredniającym i drogi dojazdowej z placami manewrowymi.
W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wykonano m.in.: pompownię ścieków surowych, pompownię ścieków deszczowych, zbiornik wód opadowych, reaktory biologiczne i budynek stacji dmuchaw.
W ramach przebudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Starych Juchach zdemontowano wszystkie urządzenia technologiczne z hali filtrów, zamontowano nowe urządzenia technologiczne w istniejącej hali z pełną automatyką zapewniającą bezobsługową eksploatację stacji, rozbudowano stację o pomieszczenia: agregatowni, chlorowni i sanitariaty, wymieniono instalację elektryczną i zewnętrzne rurociągi technologiczne.

 

Europejskie Fundusze Strukturalne