Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Projekty UE

Wspólna historia – wspólne drogi

24cze2021

PROJEKT WSPÓLNA HISTORIA WSPÓLNE DROGI

W ramach Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Programme,

Gmina Stare Juchy jako partner projektu w latach 2020-2022 realizuje projekt:

 

Wspólna historia – wspólne drogi / Common history – common routes

 

Celem projektu jest podkreślenie znaczenia wspólnej historii w regionie przygranicznym, poprawienie atrakcyjności terenu i przyciągnięcie turystów przez tworzenie nowych lub rozszerzanie istniejących tras turystycznych oraz rozprzestrzenianie informacji o wspólnym dziedzictwie historycznym i przyrodniczym po obu stronach regionu transgranicznego.  

W ramach projektu zostaną przeprowadzone roboty budowalne polegające na:

 • budowie  ścieżki rowerowej w Starych Juchach 
 • rewitalizacji i dostosowaniu skweru dla rowerzystów i pieszych. 

 

W trakcie realizacji projektu zarówno Stare Juchy jak i Birŝtonas stworzą system informacyjny na potrzeby prezentacji dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz stworzą szlaki turystyczne po obu stronach granicy.

Opracowana w ramach projektu mapa trasy turystycznej będzie dostępna zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość  wzięcia udziału w warsztatach  rzeźby w drewnie oraz eventu, na którym zostanie zaprezentowane dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Okres realizacji projektu to 01.04.2020r. - 31.03.2022r.

 

Wartość projektu 666 017,17  EUR  w tym dofinansowanie UE 566 114,57 EUR.

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 666 017, 17 EUR.

 

Projekt realizowany jest przez: Miasto Birštonas, Gmina Stare Juchy, Nadleśnictwo Ełk.

 

Numer projektu LT-PL-4R-293

 

W ramach projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu:

 

Wskaźniki:

 • Liczba turystów zakwaterowanych na obszarze transgranicznym – pozytywny.
 • Udział instytucji korzystających ze współpracy transgranicznej – pozytywny.
 • Liczba opracowanych lub zaadaptowanych miejsc dziedzictwa kulturowego – 2.
 • Liczba opracowanych wspólnych szlaków turystycznych – 1.
 • Liczba promowanych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz związanych z nimi produktów – 9 .
 • Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych szkoleniach i imprezach –50.
 • Liczba instytucji zaangażowanych we współpracę transgraniczną – 3.
 • Inicjatywy współpracy transgranicznej – 4.
 • Infrastruktura i roboty budowlane – 2.
 • Liczba utworzonych struktur współpracy transgranicznej – 1.
 • Liczba utworzonych przewodników granicznych – 1.
 • Artykuły prasowe i komunikaty prasowe – 7 produktów, 7 szt.
 • Gadżety – 15 produktów, 950 szt.
 • Strona internetowa - 1 produkt, 1 szt.
 • Tablice, billboardy, tablice pamiątkowe - 4 produkty, 4 szt.

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Europejskie Fundusze Strukturalne
e-Urząd Gminy Stare Juchy