Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Projekty UE

Ludzie z przygranicza działają - Ełk, Oziersk, Stare Juchy

9sie2021

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU

„Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Ozersk, Stare Juchy”

 

„Cross border people in action – tourism, recreation, culture: our common cause – Ełk, Ozersk, Stare Juchy”

 

Project no. / Numer projektu :PLRU.01.01.00-28-0036/18-00

W dniu 01.07.2021 r. Gmina Stare Juchy rozpoczęła realizacje projektu pod nazwą „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Ozersk, Stare Juchy” „Cross border people in action – tourism, recreation, culture: our common cause – Ełk, Ozersk, Stare Juchy”. Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze przygranicznym Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego zarówno dla mieszkańców jak i potencjalnych turystów, przeprowadzenie edukacji odnośnie kultury sąsiadów oraz wzmocnienie kontaktów między dziećmi i młodzieżą. Projekt będzie realizowany dzięki:

- rozbudowie Parku Rekreacyjnego w Ełku,

- rozbudowie Parku Rekreacyjnego w Ozersku,

- modernizacji przestrzeni pozascenicznej i audytorium Ełckiego Centrum Kultury,

- rozbudowie Parku Rekreacyjno- Turystycznego w Starych Juchach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach,

- wymianie młodzieży pomiędzy Ełkiem, Ozerskiem i Starymi Juchami,

- organizacji Festiwalu Kulturalnego w Ełku, Letniego Festiwalu w Ozersku oraz Pikniku Jaćwigów w Starych Juchach,

- działaniom promocyjno – informacyjnym.

__________________________________________________________________________________________________

This website/accountwas createdand maintainedwith the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme2014-2020.

Ta strona www została utworzona i jest utrzymywana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020 

 

Its contents are the sole responsibility of leadbeneficiary’s Community Stare Juchy and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme2014-2020.

Za treści na tej stronie www  wyłączną odpowiedzialność ponosi beneficjent wiodący Gmina Stare Juchy, w żadnym wypadku w/w treści nie mogą być postrzegane jako stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020.

 

 

 

Autor: Urzad Gminy Stare Juchy
Europejskie Fundusze Strukturalne
e-Urząd Gminy Stare Juchy