Projekty UE

Dostępna wysokiej jakości woda w gminie Stare Juchy i obwodzie Ozersk

3gru2021

WYDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA PRAC W RAMACH KONKURSU PLASTYCZNEGO LOGO

Prace konkursowe należy przesyłać w formie papierowej lub elektronicznej
(w zależności od formy) w terminie do dnia 30 grudnia 2021 roku na adres:

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach

19 -330 Stare Juchy,

ul. Mazurska 11

tel/fax 087/619-90-26

mail: sekretariat@zssstarejuchy.szkolna.net

lub

Gmina Stare Juchy

Plac 500-lecia 4,

19-330 Stare Juchy,  

kamila.gojlo@eufunds.pl

 

REGULAMIN

Poland - Russia cross-border cooperation programme