Projekty UE

Dostępna wysokiej jakości woda w gminie Stare Juchy i obwodzie Ozersk

7lut2022

WYDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA PRAC W RAMACH KONKURSU PLASTYCZNEGO LOGO

Prace konkursowe należy przesyłać w formie papierowej lub elektronicznej
(w zależności od formy) w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „LOGO”

Poland - Russia cross-border cooperation programme