Projekty UE

Ludzie z przygranicza działają - Ełk, Oziersk, Stare Juchy

9lut2022

Zakres projektu Ludzie z przygranicza działają

Gmina Stare Juchy z dniem podpisania umowy z wykonawcą rozpoczęła realizacje projektu pod nazwą” Ludzie z pogranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa- Ełk, Oziersk, Stare Juchy” w ramach Programu Transgranicznej Polska - Rosja 2014 – 2020. Nr projektu PLRU.01.01.00-28-0036/18-00.

Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania turystyką na obszarze przygranicznym Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Realizowany będzie jednocześnie na terenie miasta Ełk, w miejscowości Stare Juchy i w Oziersku. Na terenie naszej gminy oprócz działań miękkich przewidzianych w projekcie realizowane będzie zadanie inwestycyjne przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Zakres inwestycji będzie obejmował zmianę zagospodarowania otoczenia działki Zespołu Szkół Samorządowych poprzez: rozbiórkę budynku gospodarczego, wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz placów utwardzonych, budowę ogrodzenia szkoły od strony ul. Mazurskiej, ul. Kętrzyńskiego oraz od strony Przedszkola. Przewiduje się budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, budowę oświetlenia placu, montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Całkowita wartość projektu to 1730873,23 EURO

Wartość dla Gminy Stare Juchy 165965,19 EURO

Dofinansowanie jest na poziomie 90%

W załączeniu mapy zagospodarowania placu zabaw.

Europejskie Fundusze Strukturalne