Projekty UE

Dostępna wysokiej jakości woda w gminie Stare Juchy i obwodzie Ozersk

Poland - Russia cross-border cooperation programme